Bemutatkozás - Játékvár óvoda

Címünk: 1062. Budapest, Lendvay u. 24.
Tartalomhoz ugrás

Bemutatkozás

Óvodánkról

„A szabad cselekvés mindig magasabb rendű, mint a kötelességből végzett.” (Freinet)

Játékvár óvodánk Budapesten a 6. kerület frekventált részén, a Világörökség részévé nyilvánított Hősök tere Millenniumi Emlékmű, jelentős múzeumok, kiállítótermek, a Városliget közelségében található. Az utca és a környék kulturális és műemléki jelentőségű terület. A Lendvay utca kivételes kulturális értékekkel rendelkezik.
Intézményünk is műemlékvédelem alatt álló 1893-ban Quittner Zsigmond és Fellner Sándor tervei alapján épült gyönyörű villaépületben helyezkedik el. Az épület funkciója vegyes, óvodánkon kívül még 5 lakásból és egy műteremből áll.
Friss arculata 2016. szeptemberében került hivatalos átadásra. A felújítást a Terézvárosi Önkormányzat finanszírozta. Felújítás során az épület homlokzata újra elnyerte 120 évvel ezelőtti csodálatos megjelenését, valamint a nyílászárók és az utcafronti kert is megújultak.
Az épülethez tartozó telek nagyobb részét az óvoda körbezárt udvara teszi ki, ahol főként természetes anyagokat tartalmazó játékok kaptak helyet. Udvari játékaink: faház, homokozók, csúszda, mászóka, motorok, biciklik, labdák, homokozó játékok, gyermek méretű kertészfelszerelések, kis seprűk. Gyermekek által ültetett és gondozott kiskertek és madárodúk színesítik udvarunkat.
Nyolc, vegyes életkorú csoport működik az óvodában.
Pedagógiai programunk olyan innovatív, multikulturális nevelésen alapuló integrációs pedagógiai program, amely tevékenységre épített, témaközpontú elrendezéssel közvetített ismeretszerzési folyamat, Freinet pedagógiai elemekkel, az óvodapedagógus pedagógiai nézeteinek széleskörű szabadságát biztosítja, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz.
Kiemelten fontosnak tartjuk a zenei nevelés és a vizuális kultúra kibontakoztatásának elősegítését:
Hallható világ - zenei képességek fejlesztése (ének, zene, énekes játék, gyermektánc)
A témáinkhoz kapcsolódó Hallható világ művészeti témakörei komplex tapasztalatszerzésre adnak lehetőséget, melyek az életkorok függvényében változatos, sokszínű, több pólusú ismeretszerzést eredményeznek, melyek felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát.
A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. Az élet adta az intézményen belüli multikulturális nevelést. A gyermekek nemzetiségi összetétele vegyes, 19 fő nem magyar nemzetiségű (finn, horvát, kínai, líbiai, angol, orosz, török, ukrán, belga, francia, olasz). Ez adódik a nagykövetségek közelsége, területi elhelyezkedése miatt. Egymás személyiségének és kultúrájának megismerését elősegítik a közös óvodai programok formális és kevésbé formális megnyilvánulásai. Jól sikerült multikulturális napok - „A FÖLD AHOL ÉLÜNK” névvel, amely a szülők aktív bevonásával valósul meg- segítetik a közösség formálását, a mi óvodánk egységének hangsúlyozását.
Az óvodai nevelésünk épít a szülők aktív bevonására, amely a bizalmat, jó partnerkapcsolatot és az együttes nevelést eredményezi.
A szülők bevonása megvalósul:
• a családi kirándulásokon való részvételben,
• a sütés- főzés szervezésében való aktivitásban,
• az adott projekthez kapcsolódó tárgyak, játékok, ismeretterjesztő könyvek gyűjtőmunkájában,
• maga a szülő meghívása a csoport tevékenységeibe, személyes ismeretei, hivatása bemutatása kapcsán,
• szülők meghívása munkadélutánokra,
• családi vetélkedőkön való részvétel
• ünnepek közös megélése, vásáron való részvétel
Óvodánk által nyújtott fakultációs lehetőségeink, melyek növelik a szülők elégedettségét, fokozza a jó partnerkapcsolatot, 5 éves kortól látogathatók:
• foci
• judo
• néptánc
• zongora
• alapozó mozgásfejlesztő torna
• angol
• hittan
• sakk
• korcsolyázás
• katolikus, református hittan
Óvodánk biztosítja a logopédiai, fejlesztőpedagógiai egyéni foglalkozásokat, fejlesztéseket.
Széleskörű személyi és tárgyi feltételek biztosítják a minőségi pedagógiai munka megvalósulását.
Az óvodánk alagsorában található a tálaló konyha, orvosi szoba, gazdag mozgásfejlesztő eszközzel felszerelt tornaszoba, technika- barkács szoba, logopédiai foglalkoztató. A gyermekek egészséges életmódját segítő, megvilágított sótéglákkal kialakított hangulatos só szoba, só homokozó is ezen a szinten található.
Földszinten a porta, 4 tágas óvodai csoport, az 1800-as évek hangulatát őrző aula, melyben helyet kapott a zongoránk, öltözőhelyiségek és a csoportokhoz tartozó mosdók, míg az 1. emeleten hasonlóképpen 4 óvodai csoport, öltöző, mosdóhelyiségek aula, titkárság, nevelői szoba, és az intézményvezető irodája található.
Kollektívánk életkori, módszertani ismeretek szempontjából sokszínű, szakmailag folyamatos megújulásra törekvő társaság. Támogatják, segítik a fiatal kollégákat is. Az intézményben jelenleg 2 gyakornok, 4 mentor pedagógus van. A kezdő pedagógusok azonban nem csak mentoraikhoz fordulhatnak segítségért, tanácsért, bármelyik kolléga szívesen fogadja őket, akár szakmai, akár magánélettel kapcsolatos fiatal felnőttkori problémákkal, tanácsokkal. Folyamatos reflexiókkal segítjük egymás munkáját. Intézményünkben belső ellenőrzési csoport és a szakmai munkaközösség bemutató foglalkozások segítik a módszertani megújulást, egymás munkájának megismerését, elismerését, fejlesztendő területek kiemelését. Úgy valljuk, hogy egymás elismerése és segítése hozzájárul a közösség megerősítéséhez. Összetartó, együttműködésre, munkamegosztásra képes, vidám csapat jellemzi a nevelőtestületünket.

Tapasztalt kollégák aktívan ragadják meg a pályázati lehetőségeket. Ezek fényében nyerte el óvodánk:
• a Zöld óvoda címet (ennek keretin belül működik a Természetbúvár ovi, mely szakember segítségével játékos kereteken belül emeli ki az adott évszakhoz kapcsolódó természeti változásokat, jellegzetes növényeket, állatokat és felhívja a figyelmet a természet védelmére, óvására, szeretetére),
• „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekbe” című pályázatot
• intézményünk regisztrált Tehetségpont
Intézményünk ápolja, bővíti a külső kapcsolatrendszerét. Évek óta vállalja óvodánk a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola gyakorlati képzésének színhelyét. Aktívan veszünk részt a kerület szakmai, kulturális életében. Nyílt napokat, bemutató foglalkozásokat tartunk más pedagógiai intézmények felé is, valamint mi is hospitálunk más belföldi és külföldi szakmai intézményekben.
Intézményünk reggel 6-tól 18:00 óráig szeretettel várja a gyermekeket.


„Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik,
akit nevel,
annak szükségleteire, legbensőbb énjére.”
(Celestin Freinet)”


Vissza a tartalomhoz